ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΠάτρα : Ιστορικός Περίπατος

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
2022-07-25

Στα πλαίσια του Πολιτικού - Πολιτιστικού κάμπινγκ του Τομέα Νεολαίας της Αριστερής Ανασύνθεσης και των νέων Σύγχρονου Κομμουνιστικού Σχεδίου, διοργανώνεται ιστορικός περίπατος στην Πάτρα της Κατοχής και της Αντίστασης.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ