Εισήγηση στο Camping Radikal 2016 με θέμα:

- Το ιστορικό της Μεγάλης Προλεταριακής Πολιτιστικής Επανάστασης

- Νεολαία και Πολιτιστική Επανάσταση

- Πολιτιστική Επανάσταση και η σχέση της με θεωρία


Εισηγητές:

  • Βασιλόπουλος Νίκος
  • Γκανέτσος Κωνσταντίνος
  • Καλίκη Θεοδώρα


Δείτε το συνημμένο