ΜΕΤΑΒΑΣΗ - Οργάνωση για την Κομμουνιστική Προοπτική

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣΘέσεις και οργανωτικές αρχές 1ης Συνδιάσκεψης της Μετάβασης

ΜΕΤΑΒΑΣΗ - Οργάνωση για την Κομμουνιστική Προοπτική
2024-06-10

Παρουσιάζουμε τις τελικές θέσεις και τις οργανωτικές αρχές όπως αυτές ψηφίστηκαν στην 1η Συνδιάσκεψη της Μετάβασης - Οργάνωση για μια Κομμουνιστική Προοπτική.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ