Παρουσιάζουμε τις τελικές θέσεις και τις οργανωτικές αρχές όπως αυτές ψηφίστηκαν στην 1η Συνδιάσκεψη της Μετάβασης - Οργάνωση για μια Κομμουνιστική Προοπτική. Τις θέσεις και τις οργανωτικές αρχές θα βρείτε συνημμένες στα αρχεία, σε αυτή τη σελίδα.