ΜΑΧΗ – Ανεξάρτητη Ενωτική Ταξική Κίνηση

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ/-ΕΣΙδρυτική διακήρυξη της ΜΑΧΗ – Ανεξάρτητης Ενωτικής Ταξικής Κίνησης

ΜΑΧΗ – Ανεξάρτητη Ενωτική Ταξική Κίνηση
2022-10-12

Δημοσιεύουμε την ιδρυτική διακήρυξη της ΜΑΧΗ – Ανεξάρτητης Ενωτικής Ταξικής Κίνησης όπως αυτή εγκρίθηκε στην ιδρυτική πανελλαδική διάσκεψη των μελών της
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ