Ανακοίνωση για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

1.Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές γίνονται σε μια περίοδοαλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων. Αντικειμενικά θα τεθεί στηνημερήσια διάταξη το σύνολο των προβλημάτων που απασχολούν την ελληνικήκοινωνία. Απαιτείται επομένως κεντρικός πολιτικός προσανατολισμόςενάντια στις πολιτικές του κεφαλαίου και της Ε.Ε., ενάντια στηνκυβέρνηση Τσίπρα και στις όμοιες πολιτικές των ΣΥΡΙΖΑ-Ν.Δ. Χρειάζεταιαντιπαράθεση με το σύνολο των νεοφιλελεύθερων, αντιδραστικών καιαντιδημοκρατικών ρυθμίσεων γενικά και στην τοπική αυτοδιοίκησηειδικότερα.

2. Το νέο θεσμικό πλαίσιο στους ΟΤΑ με την ψήφιση του Κλεισθένηδημιουργεί ένα ακόμα ασφυκτικότερο τοπίο για τους δήμους και τιςπεριφέρειες. Η μεταρρύθμιση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. αποτελείσυνέχεια και βάθεμα των προηγούμενων αλλαγών (Καλλικράτης) και βρίσκεταιστην ίδια αντιλαϊκή κατεύθυνση λιτότητας, συγκεντρωτισμού,ανταποδοτικότητας των κοινωνικών υπηρεσιών. Η απλή αναλογική στην εκλογήτων συμβουλίων αντιφάσκει με την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχώνστον δεύτερο γύρο, διαμορφώνοντας αυτοδιοικητικές αρχές που είτε θαπεριορίζονται στη λογιστική διαχείριση των ΟΤΑ σύμφωνα με τιςνεοφιλελεύθερες επιταγές είτε θα αναζητούν την απαιτούμενη πλειοψηφία μευπόγειες συναλλαγές. Η αντιπαράθεση γι’ αυτό το ζήτημα ανάμεσα σεΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. κρύβει τη βαθιά συμφωνία τους στον αντιλαϊκό καιφορομπηχτικό χαρακτήρα που θέλουν για την τοπική διοίκηση.

3. Ο δήμος είναι ένας χώρος που συγκεντρώνει ένα εύρος κοινωνικώνκατηγοριών στις οποίες θέλουμε να απευθυνθούμε. Πολλές από αυτές μάλισταδεν είναι και εύκολο να προσεγγιστούν σήμερα σε άλλο κοινωνικό χώρο. Ηπαρέμβαση στη γειτονιά είναι κρίσιμη και απαιτεί συνέχεια,συστηματικότητα, γείωση, πειραματισμό στις μορφές και φυσικά ορισμό τωνμετώπων πάλης και των περιεχομένων μιας παρέμβασης. Η πρόκληση για τιςδυνάμεις της σύγχρονης κομμουνιστικής αριστεράς είναι να δώσουν τη μάχητων αυτοδιοικητικών εκλογών παλεύοντας για την έστω και μικρή αντιστροφήτης κατάστασης ήττας και υποχώρησης στην οποία έχει περιέλθει το λαϊκόκίνημα. Ειδικότερα απαιτείται αντιπαράθεση με τη λογική του μονόδρομου,της έλλειψης εναλλακτικής, του μικρότερου κακού που με μαθηματικήακρίβεια οδηγεί στο ακόμη χειρότερο. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι οκαλύτερος υπηρέτης αυτής της δηλητηριώδους για την εργαζόμενη κοινωνίαλογικής.

4. Υπό αυτές τις συνθήκες, ενωτικά, κινηματικά και ριζοσπαστικά,μετωπικά σχήματα της αριστεράς είναι ο αναγκαίος δρόμος για να βγούμεαπό τη σημερινή δύσκολη κατάσταση. Υποστηρίζουμε εγχειρήματα που δίνουντη μάχη των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών με τη σημαία τηςδιεκδίκησης και όχι της διαχείρισης. Τα σημερινά όρια στην αυτοδιοίκησηείναι ασφυκτικά και χρειάζεται υπέρβασή τους, με το λαό δίπλα και μαζίμε τις τοπικές αρχές που θα επιλέξουν να βαδίσουν σε μια τέτοιακατεύθυνση. Κρίσιμο στοιχείο είναι να υπάρξουν τέτοια εγχειρήματαανυπακοής και αντιπαράθεσης με το αστικό πλαίσιο των δήμων καιπεριφερειών. Να στηριχθούν έμπρακτα παραδείγματα πειραματισμών καιδοκιμασιών με σχήματα και τοπικές κινήσεις που θα τινάξουν τη σκουριάτου αστικού τρόπου πολιτικής. Απέναντί μας βρίσκεται τόσο ο εκλογικόςκρετινισμός, όσο και η λογική της ανάθεσης. Τα εγχειρήματα και οικινήσεις που αξίζει να υποστηριχτούν είναι αυτά που προβάλουν τις λαϊκέςανάγκες, οργανώνουν την κοινωνική αντίσταση, παλεύουν για θεσμούςκοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

5. Η συμμετοχή μας στη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών έχει στόχο τηστήριξη σε ενωτικές τοπικές κινήσεις, που θα συνεχίσουν την παρουσίατους και μετά τις εκλογές. Η εκλογική διαδικασία είναι μέσο για σχήματαπου θα κάνουν δουλειά στις τοπικές κοινωνίες, θα είναι δίπλα στο λαό καιστα μικρά ή μεγάλα προβλήματά του. Αυτή η ξεχασμένη λογική και πράξηείναι το απαραίτητο οξυγόνο για τις δυνάμεις της αριστεράς που θέλουν ναθέσουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία της ανάταξης του λαϊκού κινήματος. Ηγενικευμένη αναξιοπιστία είναι τέτοια που απαιτούνται νέα πρόσωπα,ανοιχτά σχήματα, κινήσεις διεκδικητικές, ριζοσπαστικές με κοινωνικήγείωση, χωρίς μονότονη προσφυγή στην αριστερή φρασεολογία. Επιπλέον ησυγκρότηση τέτοιων σχημάτων και ψηφοδελτίων στηρίζεται στην πλατιά καιδιαρκή κοινωνική απεύθυνση, σε ένα κάλεσμα που δεν εξαντλείται στηνπροεκλογική περίοδο, και που οικοδομεί και δεν αθροίζει απλά δυνάμεις.

6. Έχοντας επίγνωση των σημερινών δυσκολιών, αλλά και της ανάγκης απόσήμερα να αρχίζει να χαράζεται μια άλλη κατεύθυνση, φυσιογνωμία καιπρακτική για μια σύγχρονη ριζοσπαστική και κομμουνιστική αριστερά στιςγειτονιές και συνολικά. Η σημερινή υπαρκτή αριστερά δεν μπορεί ναανταποκριθεί στις άμεσες και μακροπρόθεσμες ανάγκες ανασυγκρότησης καιανασύνθεσης του κινήματος. Η δημιουργία μιας νέας πολιτικής σύνθεσηςείναι ανάγκη που βοά, ταυτόχρονα όμως προϋποθέτει ριζικές ανατροπές καιαλλαγές στην πολιτική και κινηματική παρέμβαση της αριστεράς.

7. Για τον Συντονισμό Κομμουνιστικών Δυνάμεων, η κοινή παρέμβαση στημάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών αποτελεί ένα βήμα που προσπαθεί ναεξυπηρετεί τη γενική πολιτική γραμμή μας και ένα συνολικό πολιτικόσχέδιο πάλης ενάντια στα μνημόνια και το ευρωσύστημα. Για μια συνεύρεσηριζοσπαστικών και αριστερών δυνάμεων που μπορεί να πάρει μαζικά καιπλειοψηφικά χαρακτηριστικά, δίχως χαρακτηριστικά κομματικής παράταξηςγια μια καλή «αριστερή καταγραφή». Ειδικά στη δύσκολη συγκυρία της ήτταςμετά τη μνημονιακή στροφή του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Τέτοια φυσιογνωμικάστοιχεία και πολιτική κατεύθυνση υπάρχουν σε πολλά σχήματα καιψηφοδέλτια και αυτά δεν είναι λίγα πλέον πανελλαδικά.