Το κείμενο – πρόταση για τις οργανωτικές αρχές λειτουργίας μας θεωρώ πως επιχειρεί μια σημαντική τομή στον τρόπο που έχουν μάθει να λειτουργούν οι αριστερές και κομμουνιστικές συλλογικότητες, επιχειρόντας να καταστήσει κάθε μέλος ταυτόχρονα «στρατιώτη» και «στρατηγό», αν και η παρομοίωση με έναν στρατό ίσως να μην είναι και η πιο δόκιμη. Είναι όμως σίγουρα το ορθότερο μοντέλο λειτουργίας τόσο για την ανάπτυξη πραγματικά συντροφικών σχέσεων όσο και για την αποτελεσματικότητα της οργάνωσης, αφού «υποχρεώνει» το κάθε μέλος να σκεφτεί και να συμβάλει στην πολιτική και θεωρητική διαπάλη, έτοιμο ανά πάσα στιγμή να αναλάβει καθήκοντα. Είναι επίσης αναντικατάστατο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του και στο ξεδίπλωμα των ικανοτήτων του προς όφελος του κινήματος. Επιπλέον η εμπιστοσύνη και η δράση για την επίτευξη ενός πολιτικού σχεδίου μπορεί να φέρουν αποτελέσματα μόνο αν όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν βαθιά γνώση και κατανόηση όλων των πτυχών του σχεδίου αυτού, όπως και όλων των κοινωνικών συνθηκών και συσχετισμών μέσα στις οποίες αυτό ξεδιπλώνεται ώστε να είναι και σε θέση να το υποβάλουν σε διαρκή κριτική και αν χρειαστεί αναπροσαρμογή.

Σημαντική επίσης η ψηλάφηση της ηθικής ενός «νέου» κομμουνιστή, μιας «νέας κομμουνίστριας» του 21ου αιώνα, που διδάσκεται και σέβεται την ιστορία του κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος, να πατά όμως ταυτόχρονα στο πάρων, αντιλαμβάνεται τις κοινωνικές αλλαγές που έχουν επέλθει και που αναγκάζουν καιτο «κόμμα» να αλλάξει, τα λάθη που έχουν γίνει. Που δεν έχει στραμμένο το βλέμμα του/της στο παρελθόν αλλά στο μέλλον.

Θεωρώ όμως ότι πρέπει να γίνουν κάποιες προσθήκες:

Να τονιστεί ότι:

- Χρειάζεται να εμβαθύνουμε περισσότερο στο τη σημαίνει συλλογική ηγεσία και λειτουργιά και εναλλαγή σε όλες τις θέσεις ευθύνης βάζοντας περιορισμό στις θητείες ενός ατόμου στις θέσεις αυτές

- Οι υπεύθυνοι των συνελεύσεων έχουν την υποχρέωση να μεταφέρουν στα μεσαία και ανώτερα όργανα το σύνολο των προβληματισμών, διαφωνιών και ενδεχόμενων προβληματικών συμπεριφορών αναπτύσσονται στο εσωτερικό της. Αυτά στη συνέχεια έχουν την υποχρέωση να τους λαμβάνουν υπόψη τους και να ενημερώνουν συνολικά την οργάνωση για την κουβέντα που αναπτύσσεται στη βάση. Έχουν επίσης την υποχρέωση να φροντίζουν για την ομαλή εναλλαγή της υπευθυνότητας όταν το επιλέξει η συνέλευση.

- Χρειάζεται διευκρίνηση αν άτομα που είναι ανώτερα στελέχη δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα ή που είναι κάτοχοι μεγάλης ακίνητης περιουσίας ή/και υψηλών καταθέσεων μπορούν να γίνουν μέλη της οργάνωσης. Σίγουρα όμως θα πρέπει να αποκλείονται από την συμμετοχή στα μεσαία και τα ανώτερα όργανα της.

Χρειάζεται τα μέλη μας να νιώθουν ότι συμμετέχοντας στις δράσεις της οργάνωσης έχουν και την κάλυψη και υποστήριξη της. Γι αυτό πιστεύω πως χρειάζεται η εξής προσθήκη:

- Την νομική εκπροσώπηση και τα δικαστικά έξοδα μελών της οργάνωσης που διώκονται για την συνδικαλιστική και πολιτική τους δράση αναλαμβάνει η οργάνωση, εφόσον αυτή είναι σύμφωνη με τις αρχές και τις αποφάσεις της. Σε περιπτώσεις φυλάκισης ή/και απώλειας της θέσης εργασίας ως συνέπειας της δράσης αυτής η οργάνωση οφείλει να υποστηρίξει υλικά και ηθικά τον/την διωκόμενο/η σύντροφο/σφα και την οικογένεια του, ιδίως εφόσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή/και ανήλικα τέκνα που σπουδάζουν ή βρίσκονται σε μαθητεία ή είναι άνεργα.

- Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την θέση μας σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη ύπαρξης επαγγελματικών στελεχών ή/και υπαλλήλων. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί μελλοντικά αναγκαίο η απασχόληση αυτών των ατόμων να αφορά περιορισμένο χρονικό διάστημα, να υπάρχει αναστολή των δημοκρατικών τους δικαιωμάτων για το διάστημα αυτό ώστε η υλική τους εξάρτηση από την οργάνωση να μην επηρεάζει τις πολιτικές τους αποφάσεις και για το σκοπό αυτό συχνή εναλλαγή στα πόστα αυτά.

- Στα καθήκοντα των μελών πρέπει να προσθέσουμε ότι το μέλος της οργάνωσης οφείλει να παλεύει για την διατήρηση συντροφικών σχέσεων με τα άλλα κόμματα και ρεύματα της αριστεράς, να επιδιώκει την συζήτηση και αντιπαράθεση σε δημοκρατικά πλαίσια. Απαξιωτικές συμπεριφορές προς άλλους αγωνιστές ή/και επιδίωξη της λύσης των διαφορών με την άσκηση ή την απειλή άσκησης βίας δεν θα γίνονται αποδεκτές.

- Χρειάζεται επίσης να μπει η διευκρίνιση ότι μέλος δεν μπορεί να είναι κάποιος που συμμετέχει ταυτόχρονα σε άλλο πολιτικό κόμμα ή οργάνωση.

- Ο αριθμός των μελών των οργάνων της οργάνωσης θα πρέπει να υπηρετεί τη διαλεκτική σχέση δημοκρατίας – αποτελεσματικότητας διασφαλίζοντας παράλληλα ότι όσοι εκλέγονται σε αυτά θα είναι και σε θέση να συμμετέχουν ενεργά. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει να ζητείται με δημοκρατικό τρόπο από το σώμα που τους εξέλεξε η εξέταση της αντικατάστασης τους.

- Θα πρέπει να υπάρχει φροντίδα της συνολικής οργάνωσης κατά τη μετάβαση ενός μέλους από τον ένα τομέα στον άλλο, από τη μία συνέλευση στην άλλη ή/και από την μια οργάνωση πόλης στην άλλη τόσο πολιτική όσο και υλική, πχ. κατά την αναζήτηση κατοικίας, τη μετακόμιση κοκ.

- Θα πρέπει να καλλιεργούνται στενές σχέσεις μεταξύ των τομέων, ιδίως μεταξύ νεολαίας και εργαζομένων. Η πρόβλεψη για διπλή ένταξη και η λειτουργία των οργανώσεων πόλης είναι εδώ βοηθητική χρειάζεται όμως, όπως αναφέρεται και στην πρόταση καταστατικού να εμβαθύνει. Ιδίως θα πρέπει να καλλιεργούνται στενές σχέσεις μεταξύ των φοιτητικών συνελεύσεων και των συνελεύσεων εργαζομένων του αντίστοιχου επαγγελματικού πεδίου, πχ. φοιτητών καθηγητικών σχολών – εκπαιδευτικών, φοιτητών Πολυτεχνείου – μηχανικών κοκ. Να προωθείται η συζήτηση σχετικά με την συνδικαλιστική δράση που επιδιώκουμε στον κάθε επαγγελματικό χώρο αλλά και της αντίληψης μας για το αντικείμενο, τις αλλαγές που επιφέρει η κυβερνητική πολιτική στο αντικείμενο των σπουδών, άρα και στην συγκρότηση του επαγγέλματος και τα επαγγελματικά δικαιώματα κοκ. Να υπάρχει υποστήριξη από τους εργαζομένους κατά την κρίσιμη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο στο χώρο εργασίας.

- Θα πρέπει επίσης να παλεύουμε για την συγκρότηση συνελεύσεων εργαζόμενων νέων που δεν είναι φοιτητές/σπουδαστές και αν αυτοί θα εντάσσονται σε μια μελλοντική οργάνωση νεολαίας ή στον τομέα εργαζομένων, με τον οποίο σίγουρα θα πρέπει να διατηρούν στενότερες σχέσεις.