-Πείτε μας λίγα λόγια για το περιφερειακό σχήμα σας;

Η Αριστερή Αγωνιστική Συνεργασία στα Ιόνια φτιάχτηκε σε μια δύσκολη πολιτική συγκυρία. Μετά τη δύο εκλογικές αναμετρήσεις και τη συντριπτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, το πολιτικό τοπίο φαντάζει ζοφερό, ενώ ο νέος εκλογικός νόμος καθιστά πρακτικά αδύνατο για σχήματα του χώρου μας, να παρέμβουν στις δημοτικές εκλογές. Στα πλαίσια αυτά πήραμε την απόφαση να συγκροτήσουμε ένα σχήμα που θα παρέμβουμε στις περιφερειακές εκλογές προσπαθώντας να εκφράσουμε το χώρο της ριζοσπαστικής αριστερά. Το εγχείρημα δύσκολο σε μια περιφέρεια που ή γεωγραφική της κατανομή είναι τέτοια που είναι σχεδόν αδύνατον να έχουμε οποιαδήποτε επαφή μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονται στα διάφορα νησιά του Ιονίου. Παρά ταύτα το πρώτο βήμα έγινε. Σε μια ενωτική κατεύθυνση καταφέραμε να βρεθούμε άνθρωποι από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες και σε διαφορετικές οργανώσεις, όπου μαζί με ένα σημαντικό ανένταχτο δυναμικό καταφέραμε να συνεργαστούμε και να προχωρήσουμε μαζί. Το δεύτερο είναι να μπορέσουμε να εκλέξουμε τουλάχιστον έναν περιφερειακό σύμβουλο. Η συμμετοχή μας στο επόμενο περιφερειακό συμβούλιο θα μας δώσει τη δυνατότητα να δώσουμε μάχες και να προκαλέσουμε αγώνες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα απ’ ότι μπορούσαμε στο παρελθόν.

-Ποια θεωρείτε κύρια προβλήματα της περιφέρειάς σας;

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας είναι τεράστια. Ξεκινώντας από το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπου δεν έχει λυθεί ακόμα ούτε καν το ζήτημα της ύπαρξης ΧΥΤΥ σε κάθε νησί που να μπορεί να υποδέχεται τα σκουπίδια μας με αποτέλεσμα υπέρογκα ποσά να δαπανώνται για τη μεταφορά τους στην Ηπειρωτική χώρα. Δε μιλάμε καν για κάποιο αξιοπρεπές σύστημα ανακύκλωσης. Ακόμα και η ύδρευση δε θεωρείται αυτονόητη. Σε μεγάλα νησιά όπως η Κέρκυρα δεν υπάρχει πόσιμο νερό στα σπίτια. Συνολικά οι υποδομές είναι υποβαθμισμένες με ένα πλήρως κατεστραμμένο οδικό δίκτυο. Τεράστιο πρόβλημα αποτελεί και η μεγάλη έλλειψη προσωπικού που στελεχώνει τις διάφορες υπηρεσίες της περιφέρειας καθιστώντας αδύνατον τον οποιοδήποτε σχεδιασμό για την επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα και απαξιωμένα. Τα ενοίκια πολύ υψηλά λόγω της ασύδοτης επέλασης του aribnb αλλά και το κόστος ζωής αυξημένο λόγω από τη μια μεριά της νησιωτηκότητας και της δυσκολίας των μεταφορών, και από την άλλη της ασύδοτης τουριστικής ανάπτυξης. Οι υποδομές για πολιτισμό και αθλητισμό σχεδόν ανύπαρκτες και όσες υπάρχουν είναι πλήρως υποβαθισμένες.

-Ποια θεωρείτε ότι είναι η συμβολή δημοτικών σχημάτων σαν το δικό σας στην ευρύτερη υπόθεση της ανασυγκρότησης και ανασύνθεσης της ριζοσπαστικής Αριστεράς;

Πιστεύω ότι ο ρόλος των σχημάτων αυτών στην υπόθεση της ανασύνθεσης της ριζοσπαστικής αριστεράς είναι καθοριστικός. Από τη μία δείχνει τη δυναμική που μπορεί να έχει αυτός ο χώρος σε τοπικό επίπεδο, πράγμα σημαντικό για την πολιτική επιβίωση του χώρου αυτού. Από την άλλη συγκροτεί δεσμούς μεταξύ συντρόφων από διαφορετικές τάσεις και συλλογικότητες. Συγκροτεί τους συμμετέχοντες, στη βάση των καθημερινών προβλημάτων που εκ των πραγμάτων σου θέτει η παρέμβαση σε τοπικό επίπεδο. Ένα πλαίσιο που μπορούμε με ευκολότερο τρόπο να βρούμε περισσότερες συμφωνίες και μας δίνει τη δυνατότητα να βρίσκουμε τρόπους παρέμβασης που συγκροτούν σημαντικούς δεσμούς. Οι δεσμοί αυτοί αποτελούν παρακαταθήκη για την και έχουν καθοριστική σημασία για την ανασύνθεση του χώρου της ριζοσπαστικής αριστεράς.