Στις 11-12/3, στη Νομική σχολή της Αθήνας ξεκινάμε την πορεία προς ένα νέο πολιτικό εγχείρημα, προς τη συγκρότηση μίας μεταβατικής οργάνωσης για την σύγχρονη κομμουνιστική προοπτική

Μιας οργάνωσης που φιλοδοξούμε να παρέμβει ενωτικά και ριζοσπαστικά στις σημαντικές κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις που κυοφορούνται. Να συμβάλει καταλυτικά στο άνοιγμα μίας πολιτικής - προγραμματικής συζήτησης στη ριζοσπαστική και κομμουνιστική Αριστερά και στην αναγκαία συγκέντρωση δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα (κίνημα, πολιτικό μέτωπο, κομμουνιστική προοπτική). Να ενώσει δυνάμεις γνωρίζοντας ότι το βήμα αυτό δεν είναι το τέλος, αλλά μία νέα αρχή σε αυτή την πορεία.

Το Σάββατο 11/3 από τις 16.00 έως τις 22.00 συζητάμε και εγκρίνουμε το προσχέδιο αρχικής διακήρυξης και τις προσωρινές αρχές λειτουργίας του εγχειρήματος και εκλέγουμε πανελλαδική συντονιστική επιτροπή.

Την Κυριακή 12/3 από τις 11.00 έως τις 15.00 συζητάμε το σχέδιο πολιτικής απόφασης για τις εξελίξεις και την πολιτική - εκλογική στάση των δυνάμεών μας.

Ξεκινάμε!

Το πλήρες κείμενο του προσχεδίου αρχικής διακήρυξης προς διάλογο εδώ