Συνέντευξη με τον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της Πρωτοβουλίας Πολιτών «Χαλάνδρι Ενάντια» Θεόδωρο Αλεξίου

Ερ: Πώς και γιατί δημιουργήθηκε η Πρωτοβουλία «Πολιτών Ενάντια»;

Aπ: Η Πρωτοβουλία Πολιτών «Χαλάνδρι Ενάντια» (Ενότητα - Αντίσταση -Αλληλεγγύη) συγκροτήθηκε έπειτα από την αποχώρηση σημαντικού τμήματοςτης διοικούσας παράταξης «Αντίσταση με τους Πολίτες του Χαλανδρίου», σεδιαφωνία με τη διαχειριστική πορεία που είχε πάρει και τη φίμωσηοποιασδήποτε αντίθετης φωνής. Δημότες διαφορετικών πολιτικών τάσεων καικοινωνικών χώρων ενώσαμε τις δυνάμεις μας και διεκδικούμε να διαμορφωθείη πόλη μας σύμφωνα με τις ανάγκες των δημοτών και κατοίκων της πουείναι για μας «πάνω από τα κέρδη τους». Συγκροτήσαμε την ΠρωτοβουλίαΠολιτών «Χαλάνδρι Ενάντια», ένα δημοτικό σχήμα με ενωτική φυσιογνωμία,χωρίς κομματικές ποδηγετήσεις.

Στο σχήμα συμμετέχουν δυνάμεις από τον χώρο της ΛΑΕ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ(ΣΕΚ, αγωνιστές/ριες που αναφέρονται στην Μετάβαση), καθώς και πολλοίανένταχτοι/ες που είτε αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε αναφέρονται στηριζοσπαστική/αντικαπιταλιστική αριστερά και στον ελευθεριακό χώρο.Στηριζόμαστε πάνω στις γερές βάσεις της πολύπλευρης εμπειρίας και τωναγώνων που δόθηκαν από τα μέλη της πρωτοβουλίας μας που αποχώρησαν απότην «Αντίσταση με τους Πολίτες του Χαλανδρίου», στην ενεργητική συμβολήκαι άλλων πολιτών έξω από αυτήν και στην ελπιδοφόρα συμμετοχή πολλώννέων ανθρώπων τα τελευταία χρόνια. Συμμετέχοντας στους αγώνες της πόλης,επιδιώκουμε το «Χαλάνδρι Εν.Αντι.Α» να γίνει το μάτι, το αφτί και ηφωνή των πολιτών. Στο δημοτικό συμβούλιο θα επιχειρήσουμε να ασκήσουμεριζική, προγραμματική αντιπολίτευση μεταφέροντας τις ανάγκες, τααιτήματα και τις προτάσεις της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Eρ: Ποιος είναι ο απολογισμός και η κριτική σας για την απερχόμενη δημοτική αρχή και τον δήμαρχο Σίμο Ρούσσο;

Απ: Η διοίκηση Ρούσσου με την εκλογή της ευαγγελιζόταν μεγάλουςστόχους: Τον πολλαπλασιασμό των ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου,τον περιορισμό των εμπορικών χρήσεων και της εστίασης στο κέντρο τηςπόλης και την απόδοσή του στους πολίτες, την άμεση συμμετοχή των πολιτώνστην λήψη των αποφάσεων («η πόλη στους πολίτες»), την κατάργηση τηςδημοτικής επιχείρησης «Φλύα Α.Ε.», τη σύγκρουση με τις μνημονιακέςπολιτικές και τις κυβερνήσεις που τις εφαρμόζουν. Τι από όλα αυτάέγιναν;

Παραχωρήθηκε για 40 χρόνια από το Υπουργείο Οικονομικών ο ελεύθεροςχώρος του Νομισματοκοπείου, χωρίς να έχει αποδοθεί ακόμα στους πολίτες.Τα μόνα έργα που έγιναν για τη δημιουργία ελεύθερων χώρων είναι οιπλατείες στο Πάτημα ⎼ημιτελείς ακόμα⎼ και πέραν αυτών ελάχιστα, κυρίωςπεριφράξεις και «ασφαλής» διαμόρφωση παιδικών χαρών (δηλαδή εξαφάνισητου χώματος κάτω από πλαστικά δάπεδα).

Οι εμπορικές χρήσεις και τα καταστήματα εστίασης στο κέντρο διατηρούνται, όπως και η λειτουργία του σαν υπερτοπικό κέντρο.

Λαϊκές Συνελεύσεις δεν λειτούργησαν. Έγινε μόνο σε μία γειτονιάσυνέλευση για συμμετοχικό προϋπολογισμό και οι αποφάσεις της (διαμόρφωσηπαραρεμάτιας στον Συνοικισμό) έχουν μείνει κενό γράμμα.

Όχι μόνο δεν κατάργησε τη «Φλύα Α.Ε.», αλλά συνέχισε τη λειτουργίατης ως εταιρείας εκμετάλλευσης ακινήτων του δήμου χωρίς δημόσιο έλεγχοκαι την καταβολή υπέρογκων κονδυλίων για έξοδα διοίκησης (αμοιβές μελώντου δ.σ. της).

Συντελέστηκε πλήρης σύμπλευση με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. και με τις μνημονιακές της πολιτικές.

Όχι μόνον δεν προσέφυγε στην πλατιά δημοκρατία που επαγγελλόταν αλλάκαι εκδήλωσε πολλά κρούσματα αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς. Σε αυτή τηνπαραβίαση της δημοκρατίας μέσα στην παράταξη, στο δ.σ. και προς τουςεργαζόμενους, πρωτοστάτησε ο ίδιος ο δήμαρχος. Γι’ αυτό καικαταδικάσθηκε με ψήφισμα από το δ.σ.

Σε συνέπεια με αυτή την κατεύθυνση ήταν και η επιβολή ανάλογωνεργασιακών σχέσεων μέσα στον δήμο, με αιχμή τους εργαζόμενους στηνκαθαριότητα, όπου επέβαλε καθεστώς υπερεντατικής δουλειάς, παραβίασηςτων προδιαγραφών ασφαλείας, και εργοδοτική τρομοκρατία.

Στον τομέα της παιδείας η πολιτική του δήμου χαρακτηρίστηκε από τηναδράνεια απέναντι στην πολιτική της εγκατάλειψης από το κράτος και τηφοβία απέναντι στις συλλογικές διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις.

Ο παραδοσιακός αστικός πολιτικαντισμός είναι άλλο ένα στοιχείο πουανάδειξε η πενταετία που πέρασε και που οι εκδηλώσεις του πυκνώνουν όσοπλησιάζουν οι εκλογές.

Οι θεμελιώδεις αρχές που συγκρότησαν σε μια πορεία 30 χρόνων τοπολιτικό και κοινωνικό ρεύμα αντίστασης στην πόλη έχουν πεταχτεί στοκαλάθι των αχρήστων. Η παράταξη που διοικεί τον δήμο δεν έχει απλώςχάσει κάθε επαφή με οποιαδήποτε πρακτική αντίστασης, έχει πλέονμετατραπεί σε μια βαθιά συστημική, διαχειριστική, δημαρχοκεντρικήπαράταξη, ακολουθώντας πορεία ανάλογη με εκείνη των πατρώνων της στηνκεντρική πολιτική σκηνή.

Ερ: Διαχείριση εξουσίας και αριστερή δημοτική αρχή είναι, στις σημερινές συνθήκες, κατ’ ανάγκην αντίθετες έννοιες;

Απ.: Στις σημερινές συνθήκες –με δεδομένη την κινηματική άμπωτη, τηνεπικράτηση της λογικής της ανάθεσης, του «δεν υπάρχει άλλος δρόμος», τηβαθιά αίσθηση ήττας και απογοήτευσης των λαϊκών στρωμάτων⎼ δεν υπάρχουνοι αναγκαίοι όροι, όπως υπήρξαν για κάποια σχήματα το 2014. Όμως ησυζήτηση αυτή είναι κρίσιμη. Το ζήτημα της σχέσης τοπικών κινημάτων καιΟΤΑ καθίσταται κομβικό. Δεν μπορούμε να επιδιώκουμε απλά την κατάληψητης δημοτικής εξουσίας –όπως κατ’ αναλογία της κυβερνητικής⎼ μεκοινοβουλευτικούς όρους μόνο. Η πρόσφατη εμπειρία ειδικά της κυβέρνησηςΣΥΡΙΖΑ και αντίστοιχων δημοτικών αρχών είναι διδακτική ως προς αυτό καιπρέπει να προβληματίσει τηρουμένων των αναλογιών και για τηναυτοδιοίκηση.

Καθώς μάλιστα, σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» και τον «Κλεισθένη»,πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειαςτων ΟΤΑ, με το παρόν θεσμικό πλαίσιο τα όρια αυτονόμησης ή σύγκρουσης μετην κεντρική εξουσία είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Έτσι, σχήματα όπωςτο δικό μας μπορούν και πρέπει να κινούνται σε κατεύθυνση κινηματικήςκαι προγραμματικής αντιπολίτευσης απέναντι στην πολιτική της Ε.Ε. καιτου κράτους στην Τ.Α. Να παρεμβαίνουν σε τοπικό επίπεδο για τηνυπεράσπιση των ελεύθερων χώρων και του περιβάλλοντος ενάντια στηνυφαρπαγή τους από το κεφάλαιο, να ανασυγκροτούν με τη δράση τους τονδημόσιο χώρο ενάντια στον κατακερματισμό και την εξατομίκευση τηςμητρόπολης.

Οφείλουμε να αναζητούμε ένα ριζοσπαστικό σχέδιο ρήξεων και ανατροπώνστο υπάρχον θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο, παραμένοντας ταυτόχρονα στοπεδίο της πολιτικής. Πρέπει να επιδιώκουμε διαρκώς την οργανική σχέσητων τοπικών σχημάτων-παρατάξεων με οργανωμένες συλλογικότητες τηςγειτονιάς (λαϊκές συνελεύσεις, τοπικά σωματεία εργαζομένων, επιτροπέςκατοίκων, σύλλογοι, συνεταιρισμοί, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης κ.λπ.), τονσυντονισμό αλλά και την πρόκληση λαϊκών κινητοποιήσεων.

Στην προσπάθεια αναζήτησης ενός άλλου προτύπου δημοτικήςδιακυβέρνησης ⎼σε αντίθεση με τις μνημονιακές πολιτικές και τιςνεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις που τις εφαρμόζουν και το αστικό αυταρχικόκαι γραφειοκρατικό στερεότυπο, απαιτείται κινητοποίηση του ίδιου τουκόσμου των γειτονιών, βαθιά δημοκρατία με αποφασιστικού χαρακτήρα λαϊκέςσυνελεύσεις, δημοκρατία στα δημοτικά όργανα και τους χώρους δουλειάςαλλά και διαδημοτικός κινηματικός και πολιτικός συντονισμός τωναριστερών ριζοσπαστικών δημοτικών και περιφερειακών κινήσεων, με όσο τοδυνατόν πιο ενιαία κατεύθυνση για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουνσυνολικά (οικονομικά, απορρίμματα, 5μηνα, δημόσιος χώρος,ιδιωτικοποιήσεις κλπ.).

Ερ: Η αντισυστημική αριστερά βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση.Μπορεί να βοηθήσει η δουλειά στη γειτονιά σε κινήσεις ανασυγκρότησηςκαι, αν ναι, πώς;

Απ: Η ενωτική δράση (στα παραπάνω πλαίσια) μπορεί να συγκροτεί μορφέςσυσπείρωσης της κοινωνικής και πολιτικής αριστεράς, λειτουργώνταςπαραδειγματικά για την προοπτική ανασυγκρότησής της σε προγραμματικήβάση, αντί της ατέρμονης αναζήτησης ιδεολογικών συμφωνιών. Επιπλέον ηκινηματική δράση μπορεί να ανασυγκροτήσει δεσμούς της αριστεράς μετμήματα των λαϊκών στρωμάτων, μέσα από την εκπροσώπηση των ταξικών τουςσυμφερόντων, υπερβαίνοντας παράλληλα την λαϊκή απογοήτευση από τηνανατροπή του «ΟΧΙ». Ο συντονισμός των ριζοσπαστικών τοπικών σχημάτωνμπορεί να συμβάλει σημαντικά στη χάραξη ενός κινηματικού σχεδίου για τατοπικά προβλήματα, προωθώντας παράλληλα την ενιαιομετωπική λογική καιμετατρέποντας τα τοπικά μέτωπα σε παράγοντα αστάθειας για τηνοποιαδήποτε κυβέρνηση.

πηγή: antapocrisis.gr