Κάλεσμα των Συσπειρώσεων Αριστερών Μαθητών για την πορεία του Πολυτεχνείου 2021 στην Πάτρα.