Πρόταση απόφασης της ΑΡΑΝ και της ΑΡΑΣ όπως κατατέθηκε στη συνεδρίαση της ΚΣΕ στις 26/08 και η οποία προτείνεται από τη μεριά μας και προς το ΠΣΟ και προς τις Τοπικές

1. Ηπαραίτηση της κυβέρνησης Τσίπρακαι η διαδικασία για τηνπροκήρυξη εκλογώνολοκληρώνει μια κρίσιμη περίοδο που σφραγίστηκε από τοεκρηκτικό ΟΧΙ, τηνταπεινωτική συμμόρφωσηστο Τρίτο Μνημόνιο, τηνανοιχτή ρήξηστο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ανοίγει ταυτόχρονα μια νέα φάση στην πολιτική και κοινωνική κρίση, στομετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ σε μνημονιακό και τελικά σοσιαλφιλελεύθερο κόμμα, αλλά και στην προσπάθεια να διαμορφωθεί τοαναγκαίο κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο γύρω από το μεταβατικό πρόγραμμακαι τη σύγκρουση με τον «ευρωπαϊκό δρόμο». Είναι στιγμή με μεγάλη πολιτική σημασία στην οποίαη ριζοσπαστική και αντικαπιταλιστική Αριστερά καλείται να πάρει θέσηκαι να πάρει αποφάσεις, αναμετρώμενη με την ευθύνη απέναντι στην αγωνία των λαϊκών στρωμάτων γιαμια έξοδο από το φαύλο κύκλο της λιτότητας, της ανεργίας και της κατάλυσης της λαϊκής κυριαρχίας, αλλά και με τις δυνατότητες που υπάρχουν μια σύγχρονη επαναστατική στρατηγικήνα βρεθεί σε πολύ καλύτερο σημείο αφετηρίας.

2. Οι εκλογές πραγματοποιούνται μέσα σεσυνθήκες όξυνσης της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης, ως αποτέλεσμα των κοινωνικών συνεπειών τουακραία αντιλαϊκού Τρίτου Μνημονίου,της όξυνσης της κρίσης της ευρωζώνης,της ρήξης δεσμών με ευρύτερα κοινωνικά κομμάτια. Με αυτή την έννοιακαθόλου δεδομένο δεν είναι ότι σταθεροποιείται ο κοινωνικός και πολιτικός συσχετισμός.Ωστόσο, αυτό απαιτεί να υπάρξει μαζική πολιτική καταγραφήτης δυναμικής του ΟΧΙ,τηςδυναμικής της ρήξης. Χωρίς αυτή την καταγραφή το αποτέλεσμα των εκλογών θα ευνοεί τις συστημικές και μνημονιακές δυνάμεις.Με αυτή την έννοια, η υπόθεση της συγκρότησηςτου πολιτικού μετώπου του ΟΧΙ μέχρι τέλους,είναι ένα κρίσιμο βήμα στην επίδραση συνολικά στο συσχετισμό δύναμης.

3. Ηδιάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ,η ανεξαρτητοποίηση της Αριστερής Πλατφόρμας, η ανοιχτή κρίση και αποδιάρθρωση του ΣΥΡΙΖΑ, η εμπειρίατης μάχης του όχι,όλα αυτά αποτελούν αποτελέσματα της όξυνσης και κλιμάκωσης της πολιτικής και ταξικής πάλης και επιτρέπουνπραγματικές δυνατότητες για τη μετωπική πολιτική.Ο χώρος της αντικαπιταλιστικής αριστεράς δεν μπορεί να μην αναμετρηθεί με την πρόκληση αυτή. Υπάρχειδυνατότητα πολιτικής και εκλογικής συνεργασίας των δυνάσιμεων που φεύγουν προς τα αριστερά από τον ΣΥΡΙΖΑ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ, των ρευμάτων διαφοροποίησης από το ΚΚΕ, αγωνιστών από τα κινήματα. Αυτή η πολιτική και εκλογική συνεργασία, αναγκαστικά αντιφατική θα επιτρέψει να συναντηθούμε με ευρύτερα ρεύματα και ριζοσπαστικές αναζητήσεις και να απευθυνθούμε σε πλατύτερα κοινωνικά κομμάτια που σήμερα η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ απελευθερώνει ως προς την πολιτική και εκλογική πρακτική τους. Μέσα στην αναγκαστική αντιφατικότητα τέτοιων διαδικασιών ο χώρος της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς έχει τη δυνατότητα να δώσει τη μάχη ώστε να ηγεμονεύσουν κρίσιμες πλευρές μιας αντικαπιταλιστικής, ριζοσπαστικής οπτικής.Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι φανερό ότι είναι εφικτό σήμερα να υπάρξει μια συνάντηση ευρύτερων αντικαπιταλιστικών και ριζοσπαστικών ρευμάτων, πρακτικών και αναζητήσεων στο πλαίσιο της μετωπικής πολιτικής και εκλογικής συνεργασίας.

4.Το πολιτικό πλαίσιο της Λαϊκής Ενότηταςαποτυπώνει βασικές πλευρές του μεταβατικού προγράμματος(παύση πληρωμών και διαγραφή του χρέους, εθνικοποιήσεις, παραγωγική ανασυγκρότηση με κέντρο τις δυνάμεις της εργασίας, συντακτική εθνοσυνέλευση, έξοδος από ευρωζώνη, ρήξη και σύγκρουση με τις επιλογές και πολιτικές της ΕΕ, προοπτική αποδέσμευσης), αναφέρεται ρητά σε μιαλογική οργανωμένου λαού, αυτοοργάνωσης, κλιμάκωσης των αγώνων, παραπέμπει σε μια πορεία κοινωνικών και πολιτικών συγκρούσεων μεσοσιαλιστική προοπτική.Αυτό το πλαίσιοεπιτρέπει στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ να προχωρήσει σε εκλογική συνεργασία με τη Λαϊκή Ενότητα και τα άλλα κομμάτια που έρχονται σε ρήξη με το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλες/ους αγωνίστριες/ές με λογική ριζοσπαστική και αγωνιστική.

5.Η πρότασή μας προς τις συνελεύσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΠΣΟ είναι ναπροχωρήσουμε στην εκλογική συνεργασία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με την Λαϊκή Ενότητα και άλλα κομμάτια που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνσημε βάση τους παρακάτω όρους:

- ΗΑΝΤΑΡΣΥΑ διατηρεί την πολιτική της αυτοτέλειακαι κάνει καμπάνια με το πλήρες δικό της πρόγραμμα και τις κατακτημένες θέσεις της.

- Ηεκλογική συνεργασία γίνεται με όρους ισοτιμίας, παρουσίας όλων των τάσεων, των ρευμάτων, των ηλικιών και των κοινωνικών ρευμάτων. Αυτό αποτυπώνεται και οργανωτικά:στη λειτουργία της συντονιστικής επιτροπής, της επιτροπής ψηφοδελτίου, του γραφείου τύπου / επικοινωνίας.

-Η κοινήεκλογική καμπάνιαπρέπει να αποπνέει τόνο ρήξης και σύγκρουσης με κεφάλαιο και ΕΕ, κινηματική λογική, ριζοσπαστισμό, άρνηση στήριξης/ανοχής μνημονιακών κομμάτων και κυβερνήσεων.

- Η συμμετοχή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα πρέπει να αποτυπωθεί στη σύνθεση των ψηφοδελτίων και στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

- Ο μετωπικός και συνεργατικός χαρακτήρας του ψηφοδελτίου πρέπει να κατοχυρωθεί και να αποτυπώνεται και στον τίτλο.