Προεκλογική αφίσα και προκήρυξη της ΑΡΑΝ. Δείτε συνημμένο.