Συντονισμός Δράσης και Διαλόγου Κομμουνιστικών Δυνάμεων: Ενημερωτικό σημείωμα

ΤηνΚυριακή 2 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Συντονισμού Δράσηςκαι Διαλόγου Κομμουνιστικών Δυνάμεων με τη συμμετοχή διευρυμένωναντιπροσωπειών των έξι συλλογικοτήτων που συμμετέχουν στον Συντονισμό.

Ανταλλάχθηκαν απόψεις και προβληματισμοί σχετικά με το νέο τοπίο πουδιαμορφώνεται. Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐουεπιβεβαιώνουν τη βασική εκτίμηση που μας οδήγησε στη συγκρότηση τουΣυντονισμού, ότι όσον αφορά τουλάχιστον το τοπίο στην αριστερά υπάρχειένα «τέλος εποχής».

Ο Συντονισμός θα καταγράψει σύντομα, σε μια αρχική ανακοίνωση,στοιχεία αυτής της εκτίμησης. Σε κάθε περίπτωση διαπιστώθηκε πως υπάρχειανάγκη να συνεχιστεί η συζήτηση σε πανελλαδική κλίμακα και κοινά βήματαπου μπορούν και πρέπει να γίνουν προς ενωτική και μάχιμη κατεύθυνση.Για τον σκοπό αυτόν θα αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες το επόμενοδιάστημα.