Αφίσα και προκήρυξη της ΠΚΑ για το Πολυτεχνείο 2016. Δείτε συνημμένα.