Αφίσα και προκήρυξη για την απεργία. Δείτε συνημμένο.