Αφίσα και προκήρυξη της Λαϊκής Ενότητας για την Απεργία. Δείτε συνημμένα.