Αφίσα και προκήρυξη για την απεργία (δείτε συνημμένο)