Ο Τομέας Νεολαίας της Αριστερής Ανασύνθεσης στα πλαίσια των διαδικασιών αυτόμόρφωσης του, διοργανώνει κύκλο σεμιναρίων με θέμα:

«Βασικές έννοιες του Ιστορικού Υλισμού»

Η μαρξιστική ανάλυση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των διακυβευμάτων της ταξικής πάλης. Με την έννοια αυτή, η επιστροφή στα βασικά εργαλεία της, αλλά και η κριτική τους παρουσίαση, αποτελεί διαρκές διακύβευμα για την οικοδόμηση μιας σύγχρονης αριστερής ριζοσπαστικής παρέμβασης και φυσιογνωμίας.

Τετάρτη 11.01

Εισαγωγικά στοιχεία για μια υλιστική αντίληψη της Ιστορίας: τρόπος παραγωγής και κοινωνικός σχηματισμός

Σε τι συνίσταται η υλιστική αντίληψη της ιστορίας και ποιες οι διαχωριστικές γραμμές της με τον ιδεαλισμό και τις επιδράσεις του στο εσωτερικό του μαρξισμού; Ποια είναι η γενική θεωρία του ιστορικού υλισμού και τα επίπεδα ανάλυσης της κοινωνικής δομής; Τί συγκροτεί έναν διαφορετικό τρόπο παραγωγής και σε τι συνίσταται η μελέτη των κοινωνικών σχηματισμών; Ποια αποτελούν τα ειδοποιώς διαφορετικά στοιχεία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και δη του οικονομικού του επιπέδου, Τι είναι η υπεραξία και ποια μπορεί να είναι μια γενική μαρξιστική θεωρία για την κρίση;

Εισηγούνται: Σπύρος Τσατσαρώνης, Κατερίνα Αδαμοπούλου, Βασίλης Βασιλόπουλος

Τετάρτη 18.01

Κοινωνικές τάξεις, ταξική πάλη και αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων

Ποια μπορούν να αποτελούν τα κριτήρια για μια ανάλυση των κοινωνικών τάξεων στον σύγχρονο καπιταλισμό και δη στο πλαίσιο του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού; Ποια η σχέση ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις και την ταξική πάλη και ποιοι οι όροι αναπαραγωγής τους; Ποια είναι η σύγχρονη εργατική τάξη και τα νέα μεσαία στρώματα και ποιες κοινωνικές τάξεις και μερίδες περιλαμβάνει μια δυνάμει αντικαπιταλιστική κοινωνική συμμαχία;

Εισηγούνται: Μαριλίνα Παλαβιτσίνη, Παναγιώτης Γανέλης, Σωτήρης Κουτίνος


Τετάρτη 25.01

Κράτος και Ιδεολογία

Η μελέτη του «εποικοδομήματος» αποτέλεσε τη λυδία λίθο για την εκάστοτε πολιτική στρατηγική των διάφορων αριστερών κομμάτων. Σε τι συνίσταται το αστικό κράτος και πως μπορούμε να αποφύγουμε μια «εργαλειακή» αντίληψη για τη «φύση» και τις λειτουργίες του, αλλά και ποια μπορεί να είναι μια μαρξιστική αντίληψη για την ιδεολογία και τους Ιδεολογικούς Μηχανισμούς του Κράτους;Ποια η σημασία της αναγκαιότητας καταστροφής του αστικού κρατικού μηχανισμού, η έννοια της δικτατορίας του προλεταριάτου και η απονέκρωση του κράτους, αλλά και τί μπορεί, σε τελική ανάλυση, να σημαίνει επαναστατική ρήξη στον 21ο αιώνα;

Εισηγούνται: Πέτρος Κυριάκου, Γιώργος Σμύρης, Αποστόλης Κωτσάκης

Η ώρα έναρξης των σεμιναρίων είναι 18:00

Σας περιμένουμε!