Να δημιουργήσουμε τον τόπο που θα ξανασυναντηθούμε: Εκδήλωση, Τετάρτη 4.12, 19:00, αµφ. Β, ΑΣΟΕΕ

Μετο παρόν κείµενο θέλουµε να προσκαλέσουµε σε µια ανοιχτήσυζήτηση-εκδήλωση τον κόσµο της κοινωνικής και πολιτικής αριστεράς, τιςοργανώσεις και τις συλλογικότητες που αντιλαµβανόµενες τις προκλήσειςπου αντιµετωπίζει σήµερα το κίνηµα συµµερίζονται την επιτακτική ανάγκησυνάντησης των δυνάµεων της ριζοσπαστικής αριστεράς, την ανάγκη απόκοινού αποτίµησης, ανάλυσης και σχεδιασµού µε το βλέµµα στραµµένο στηχειµαζόµενη κοινωνική πλειοψηφία και τα ρεύµατα αµφισβήτησης καιανυπακοής που εξακολουθούν να αναδύονται. Απευθυνόµαστε σε όλες καιόλους εκείνες/ους που πιστεύουν ότι έχει έρθει η στιγµή να εκκινήσει µιαδιαδικασία συλλογικής ⎼από τα κάτω⎼ δηµιουργίας ενός κοινού χώρουσυγκρότησης αντιστάσεων και διεκδικήσεων, ενός χώρου διαλόγου και κοινώνεπεξεργασιών ικανού να συµβάλει στην υπόθεση ενός νέου µετωπικούπολιτικού φορέα της ριζοσπαστικής, αντικαπιταλιστικής και κοµµουνιστικήςαριστεράς.

Παρά την εκλογική και πολιτική ήττα της αριστεράς και παρά τον υπόδιαµόρφωση νέο δικοµµατισµό µεταξύ Ν.∆. και ΣΥΡΙΖΑ, αρχίζει να γίνεταιολοένα και πιο αντιληπτό ότι η περίοδος χάριτος τελειώνει για τηνκυβέρνηση και τη σκληρά νεοφιλελεύθερη πολιτική της. Η κυβέρνησηυλοποιεί και εξαγγέλλει σειρά επώδυνων αντεργατικών-αντιλαϊκών µέτρωνενόσω τα καθηµερινά κρούσµατα αστυνοµικής βίας και αυθαιρεσίαςκαταµαρτυρούν τη ραγδαία ένταση της καταστολής και του κρατικούαυταρχισµού. Ο συσχετισµός δύναµης είναι σήµερα δυσµενέστερος, όµωςθεωρούµε πως η ηγεµονία του µπλοκ εξουσίας δεν έχει αποκατασταθείπλήρως, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, όπου οι µαζικές εξεγέρσειςεµφανίζονται ξανά ως απάντηση στα προκλητικά χτυπήµατα τουνεοφιλελευθερισµού. Οι παρακαταθήκες των εµπειριών της τελευταίαςδεκαετίας και το ανεκπλήρωτο των αγώνων τους όχι απλώς δεν εξαφανίστηκαναλλά βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη και µετασχηµατισµό.

Την επαύριον των εκλογών ο µετασχηµατισµός αυτός φαινόταν να παίρνειµια µάλλον αρνητική ροπή, όµως τα µικρά αλλά ελπιδοφόρα κινηµατικάξεσπάσµατα που αναδύονται το τελευταίο διάστηµα µας δίνουν βάσιµουςλόγους για αισιοδοξία. Μας θέτουν επίσης αντιµέτωπους/ες µε τα µεγάλαδιακυβεύµατα και τα πιεστικά ερωτήµατα της περιόδου. Κατά πόσο είναιδεδοµένοι οι πολιτικοί συσχετισµοί που διαµόρφωσαν οι εκλογές; Ποιος θακαλύψει το πολιτικό κενό µιας ριζοσπαστικής αριστερής εναλλακτικής πέρααπό την αδιέξοδη συστηµική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ; Υπάρχει ανάγκη καισχέδιο για τη συγκρότηση ενός πραγµατικά µαζικού, κοινωνικά ριζωµένουκαι πολιτικά αποτελεσµατικού οχήµατος της αριστεράς στη συγκυρία, που θααντλεί δυνάµεις από τις πιο δηµοκρατικές παρακαταθήκες των εργατικώνκαι κοινωνικών αγώνων; Πώς µπορούν τα κινήµατα γύρω από τις έµφυλεςδιακρίσεις, το προσφυγικό και το περιβάλλον να συνδεθούν γόνιµα καιοργανικά µε τα αιτήµατα και τις παραδοσιακές µορφές οργάνωσης τουεργατικού και νεολαιίστικου κινήµατος;

Αντιλαµβανόµαστε ότι πίσω µας έχουµε µια βαριά πολιτική ήττα,παράλληλα όµως αναγνωρίζουµε πως υπάρχουν σήµερα χιλιάδες λόγοι που δενµας επιτρέπουν ούτε να αποδεχτούµε ούτε να «βολευτούµε» στην υπάρχουσακατάσταση. Οι ελπίδες που γέννησαν οι αγώνες του 2010-15 µπορεί ναδιαψεύστηκαν, αλλά η φλόγα καίει ακόµα σε ένα κρίσιµο κοινωνικοπολιτικόδυναµικό που εξακολουθεί να αγωνίζεται και να ραγίζει τη βιτρίνα τηςκανονικότητας και της συναίνεσης. Τώρα είναι η ώρα της επαναστράτευσης.Είναι η ώρα της ουσιαστικής αυτοκριτικής και της αντεπίθεσης, τηςανάληψης νέων κινηµατικών και πολιτικών πρωτοβουλιών. Μπορούµε καιπρέπει όσο δυνατόν περισσότερες/οι να βρεθούµε, να σχεδιάσουµε απόκοινού και να συµβάλουµε στα µεγάλα µέτωπα της περιόδου: την υπεράσπισητων εργατικών δικαιωµάτων, τη µαζική αντίσταση στην καταστολή και τοναυταρχισµό, την υπεράσπιση της δηµόσιας δωρεάν παιδείας και υγείας, τηνυπεράσπιση των µεταναστών/τριων και των προσφύγων, τον αγώνα ενάντια στησεξιστική καταπίεση και την έµφυλη βία.

Οφείλουµε τώρα να προσπαθήσουµε να συνδέσουµε τα µάχιµα αιτήµατα γιατους αγώνες του σήµερα µε την προοπτική της ρήξης. Για τη δηµιουργίαενός πολιτικού εργαστηρίου που θα διαλεχθεί ξανά µε τα µεγάλα ζητήµατατης εποχής µας. Για µια νέα αναζήτηση και κατοχύρωση πολιτικού λόγου καιπρακτικής. Πιστεύουµε ότι το κλείσιµο του πρώτου κύκλου της δεκαετίαςτης όξυνσης της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής κρίσης στη χώραµας βρίσκει πολλές οργανωµένες δυνάµεις και πάρα πολλούς ανένταχτους/εςαγωνιστές/ριες µε παρόµοιες αγωνίες, προβληµατισµούς και αποτιµήσεις γιατα λάθη που έγιναν και όσα πρέπει να διορθωθούν. Αυτό διαµορφώνει έναπεδίο βασικών συγκλίσεων που µπορούν δυνητικά να ορίσουν το πλαίσιοµιαςνέας πολιτικής πρωτοβουλίας µετωπικού χαρακτήρα.

Με επίγνωση του συσχετισµού και της κατάστασης «πνευµάτων» στηναριστερά, επιµένουµε σε µια αριστερά της ενιαιοµετωπικής λογικής και τηςριζοσπαστικής πολιτικής, σε µια αριστερά µαζική και γειωµένη στιςπραγµατικότητες των ανθρώπων, σε µια αριστερά ικανή να αναµετρηθεί καιµε τα στρατηγικά διακυβεύµατα της εποχής, ικανή να µπολιάσει τους αγώνεςτου σήµερα ⎼τα µικρά και άµεσα αιτήµατα⎼ µε το νήµα της επαναστατικήςπροοπτικής. Πιστεύουµε ότι µια τέτοια αριστερά µπορεί και πρέπει ναοικοδοµηθεί! Χωρίς ιδεοληψίες και αφορισµούς, οφείλουµε να στοχαστούµετι πήγε λάθος, να αναµετρηθούµε µε νέες µορφές πολιτικής παρέµβασης καινα βαθύνουµε τα αιτήµατα και τις αναλύσεις µας. Με ταπεινότητα, αλλά καιφιλοδοξία, έχοντας πάντα ως οδηγό τις πλούσιες εµπειρίες που εγχώριουαλλά και του διεθνούς κινήµατος. Για να αντιστοιχηθεί η καθηµερινή ζωήµε τη συλλογική πάλη και µε την προοπτική για µια άλλη κοινωνία.

Σε αυτή την πορεία δεν νιώθουµε ότι είµαστε οι µόνοι/ες µε αυτές τιςαγωνίες. Ένα ολόκληρο δυναµικό κόσµου, οργανωµένων και ανένταχτωνδυνάµεων, προσεγγίζει κριτικά και αυτοκριτικά το ζήτηµα γιατί χάσαµε καιτι και πώς πρέπει να πάει αλλιώς. Με όλον αυτόν τον κόσµο θέλουµε ναβρεθούµε, µε άλλους/ες για πρώτη φορά, να ξαναβρεθούµε µε άλλους/ες πουδώσαµε κοινωνικές και πολιτικές µάχες µαζί. Γι’ αυτό καλούµε όλες/ουςτις ανένταχτες/ους αγωνίστριες/ες και τις οργανώσεις της αριστεράς πουσυµµερίζονται αυτούς τους προβληµατισµούς, ή όψεις τους, να συµµετάσχουνστην εκδήλωση που διοργανώνουµε την

Τετάρτη 4.12 στις 19:00, στο αµφιθέατρο Β της ΑΣΟΕΕ, Πατησίων 76

Για την ανασυγκρότηση της αριστεράς και την αντεπίθεση του κινήματος!

Αναμέτρηση ⎼ Ομάδα κομμουνιστών/στριών | Αριστερή Ανασύνθεση (ΑΡΑΝ) |Διεθνιστική Εργατική Αριστερά (ΔΕΑ) | Συνάντηση για μιαΑντικαπιταλιστική Αριστερά