Θέσεις, κείμενο απολογισμού, κείμενο πολιτικής απόφασης, προγραμματικό κείμενο και σημεία για την οργανωτική φυσιογνωμία & διάταξη

μίας σύγχρονης κομμουνιστικής οργάνωσης.