Θέσεις και κείμενο πολιτικής απόφασης Δ' Συνδιάσκεψης