Θέσεις, Απολογσιμός και Κείμενο πολιτικής απόφασης της Γ' Συνδιάσκεψης