Θέσεις όπως ψηφίστηκαν στην 2η συνδιάσκεψη της Αριστερής Ανασύνθεσης.