Η Ιδρυτική συνδιάσκεψη της νέας συλλογικότητας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 12-13 Ιούλη 2003:


1. Συζήτησε και ψήφισε την πολιτική απόφαση και το καταστατικό αρχών λειτουργίας

2. Αποφάσισε ότι η νέα συλλογικότητα ιδρύεται και λειτουργεί με ενιαία όργανα και πυρήνες στη βάση του καταστατικού που ψηφίστηκε

3. Αποφάσισε η δεύτερη Συνδιάσκεψη να γίνει το Δεκέμβρη του 2003 και σε αυτήν:


α. Να ψηφιστούν οι θέσεις της νέας συλλογικότητας

β. Να αποφασιστεί το όνομα της νέας συλλογικότητας

γ. Να εκτιμηθούν τα συγκεκριμένα βήματα με τα οποία θα προωθηθεί η πολιτική κατεύθυνση που αποφασίστηκε


4. Αποφάσισε ότι το προσωρινό όνομα της νέας συλλογικότητας, μέχρι την οριστική απόφαση στη συνδιάσκεψη του Δεκέμβρη, είναι «Αριστερή Κίνηση – Αριστερές Συσπειρώσεις»


5. Εξέλεξε το μέρος εκείνου του κεντρικού συντονιστικού που σύμφωνα με το καταστατικό εκλέγεται από κεντρική εκλογή στη συνδιάσκεψη